Reference

Reference

 

 

ŠUM & KON , Lipník nad Bečvou , s.r.o.

Na Zelince 1146 , Lipník n/B 751 31

 

REFERENCE PROVEDENÝCH STAVEB

od 2011 do 2015

Výběr některých provedených akcí :

 

2015 - MĚSTO Lipník n.B. – Sběrné středisko odpadů (SSO) Lipník nad Beč. cca 5.854.760,- Kč bez DPH

2015 - Troubecká hospodářská a.s. –Výměna oken v administrativní budově II etapa 227.716 ,-  Kč

2015 - SŠZe, Osmek 47, Přerov – oprava v areálu školy leden – srpen cca 520.300,- Kč

2015 - Přerov, Petřvalského 13- Oprava koupelny cca 90000,-Kč

2015 - Troubecká hospodářská a.s. –opravy v areálu leden –srpen 361.980,- Kč

2015 - Soc.služby Souhradní, Lipníkn.B.– Stavební úpravy 2.bytových jednotek cca 438.572,- Kč bez DPH

2015 - Technické služby Lipník n.B. – Oprava podlahy haly SSO  cca 372.067,- Kč

2015 - Město Lipník – oprava motivu Cimrmanovo nábřeží cca 92835,- Kč bez DPH

2015 - Lipník nad Bečvou, Svat.Čecha 814 – oprava fasády JZ strana cca 112.372 ,- Kč

2015 - Lipník nad Bečvou, Osecká 1014 – Výměna oken 48.000,- Kč

2015 - Obec Kostelec u Holešova- Stavební úprava 2 bytových jednotek zbrojnice cca 374.985,- Kč

2015 - MetalPlast Lipník n.B. – oprava panelové plochy cca 31.837,- Kč

2015 - Technické služby Lipník n.B. –šachta pro dopravník cca 137.526,- Kč

2015 - Město Lipník n.B. – výměna výplní T.G.M 14 , cca 305.373,- Kč

2015 - Město Lipník n.B. – Dům č.p. 68 Křižkovského, udržovací práce, cca 567.159,- Kč

2015 - ZŠ Osecká 315, Lipník n:B. – Oprava kanalizace cca 78.261,- Kč

            2015 - Město Lipník n.B. –Oprava fasády Na Bečvě 722 a 723, cca 367.232,- Kč bez DPH

            2015 - Město Lipník n.B. – dům čp. 68 – Oprava fasády vč.sanace zdiva cca 1.249.658,- Kč

            2015 - ARES Lipník b.B. – oprava v SŠZe Přerov cca 98.518,- Kč

2015 - Město Lipník n.B. – drobné opravy a údržba byt.fondu a majetku města Lipník n.Beč.cca 450.000,- Kč

 *

2014 - Sobišky- Sklad výpěstků, zastřešení, okna, omítky, plot, dlažba pod pergolu cca 569.236

2014 - Na Horecku Lipník n.B. – oprava plotu – 46.000

2014 - Ředitelství silnic a dálnic ČR – zásypy D1  cca 1.009.200

2014 - Troubecká hospodářská a.s. –Kompletní DMTŽ haly nosnic cca 3.117.700,- 

2014 - SŠZe Přerov, Osmek 47 –oprava zděného plotu cca 98.000

2014 - Lipník n.B.,Husova 111 – Stavební úpravy v bytě cca 109.000

2014 - Sv.Čecha 814 – Oprava fasády a chodníku cca 164.518

2014 - SVJ Optiky Přerov -. Oprava kanalizace cca 132.426

2014 - SVJ Osecká 1013, Lipník n.B. – vým.sklep. oken a dveří + mříže – 51.700

2014 - METAL PLAST Lipník n.B – SKD podhled a oprava omítek cca 49.000

2014 - VLS ČR – oprava fasády a střechy Kozlov 1043 cca 393.450,-

2014 - ZŠ Osecká 315 Lipník n.B. – výměna oken ve dvorním traktu cca 1.104.375,-

2014 - VLS ČR – Oprava střechy Potštát 126 a 128  cca 633.340,-

2014 - SŠZe, Osmek 47, Přerov – oprava omítek garáž se sýpkou  a kolna  cca 156.500

2014 - SŠZe, Osmek 47, Přerov – oprava části zděného plotu 97.067

2014 - SŠZe, Osmek 47, Přerov – oprava omítek vepřína cca 97.695

2014 - Lipník nad Bečvou, Husova 111, Stavební úpravy v bytě cca 70.000,-

2014 - Troubecká hospodářská a.s. –oprava omítek + výkop  cca 88.577,-

2014 - Město Lipník n.B.,, Bratrská 1034 – Výměna střešního pláště, cca 280.711,- 

2014 - Soc.služby Souhradní 1393, Lipník n.B. – Výměna stávajících výplní otvoru cca 753.158,-

2014 - MĚSTO Lipník n.B. –Úprava veřejného prostranství před MetalPlastem, cca 1.387.756

2014 - Troubecká hospodářská a.s. , Úprava vrat v mléčnici cca 250.795,-

2014 - MĚSTO Lipník n.B. – Oprava městských hradeb, cca 2.059.913,- 

2014 - MĚSTO Lipník n.B. – Výměna oken a sanace bytových domů cca 589.530,-

 *

2013 -  Hranická, Lipník n.B. – dodávka a montáž kotle cca 53.000

2013 - RD Lýsky u Přerova – topení  cca 217.000

2013 - RD Lýsky u Přerova – práce v 1.NP podkroví cca 48.500

2013 - SŠZe Přerov, Osmek 47 – Výměna oken v bytě škol.jídelny cca 60.900

2013 - Povodí Moravy – Zkapacitnění toku Luběnice cca 799.505

2013 - Lipník nad Bečvou, nám.T.G.M 45 – opravy v bytě cca 17.000

2013 - Město Lipník n.B.Hranická 1005- oprava omítek cca 29.400

2013 - Město Lipník n.B, nám.T.G.Masaryka – oprava kanalizace Mě policie cca 35.300

2013 - SŠZe Přerov, Osmek 47 – Výměna oken a dveří stáj cca 24.800

2013 - Troubecká hospodářská a.s. – kompletní demontáž haly nosnic 4 cca 65.000

2013 -  METAL PLAST Lipník– zhotovení projektu zateplená montážní a sklad. hala 203.000

2013 - Troubecká hospodářská a.s. –přístavba kogenerační jednotky  cca 453.300

2013 - Troubecká hospodářská a.s. – Osazení sloupků výběhu cca 60.000

2013 -  METAL PLAST Lipník–úprava vjezdu do areálu a vstupu cca 40.000

2013 - RD Na Zelince Lipník – topení a vodoinstalace , odpady cca 194.000

2013 - Lipník nad Bečvou – oprava hradeb cca 31.000

2013 - RD Lýsky – cca 185.000

2013 - SŠZe Přerov, Osmek 47 –oprava omítek cca 88.000

2013 - Troubecká hospodářská a.s. –oprava podlah cca 181.000

2013 - Středisko vol.času Lipník – zhotovení patek hřiště cca 31.000

2013 - Město Lipník n.B, Osecká 1492 – oprava podhledů teras cca 38.000

2013 - Město Lipník n.B, Osecká 1492 – oprava teras 5.NP cca 516.300

2013 - Soc.služby Souhradní, Lipník – vým.oken a dveří cca 424.000

2013 - METAL PLAST Lipník–výstavba zateplená montážní a sklad. hala 5.864.919,-

2013 - Město Lipník n.B, ZUŚ a.Dvořáka – zhotovení lina cca 73.500

2013 - Lipník nad Bečvou – oprava hradeb cca 47.000

2013 - ZŠ Osecká Lipník n.B. – dělící příčka , okna , podlaha cca 80.000

2013 - METAL PLAST Lipník–zazdění otvorů cca 90.000

2013 - SŠZe Přerov, Osmek 47 –oprava oplocení 1 a 2 část cca 90.000

2013 - Troubecká hospodářská a.s. –oprava betonových ploch cca 383.400

2013 - RD újezdec u Přerova – stavební úpravy RD cca 686.000

2013 - METAL PLAST Lipník–úprava sprch cca 46.700

2013 - Gymnázium Lipník n.B.- oprava sociálního zařízení cca 212.900

2013 - Město Lipník n.B.Čechova 730 – výměna oken cca 293.200

2013 - Gymnázium Lipník n.B.-výměna oken a dveří cca 755.000

2013 - RD Na Loučkách 19 – stavební úpravy RD cca 686.000

2013 - Město Lipník n.B.Hranická 995-997 cca 380.400

2013 -  SŠZe Přerov, Osmek 47 – stavební úpravy v jízdárně cca 92.500

2013 - Gymnázium Lipník n.B.- dodávka a montáž baterií, sifonů a nerez zábradlí cca 34.200

2013 - Město Lipník n.B., kulturní dům Loučka – výměna oken cca 94.100

2013 - SŠZe Přerov, Osmek 47 –oprava omítek na vepříně cca 92.400

2013 - Správní družstvo Staměřice – oprava ubytovny Veselíčko cca 180.100

2013 - Město Lipník n.B, nám.T.G.Masaryka 13,14– oprava a nátěr fasády cca 62.000

2013 - Město Lipník n.B, nám.T.G.Masaryka 13– oprava omítky průchodu 219.300

2013 - Troubecká hospodářská a.s. –oprava podlah a stěn lehárny, kravína, dojírny cca 59.100

2013 - Troubecká hospodářská a.s. – oprava poklopů šachet cca 22.000

2013 - Troubecká hospodářská a.s. – oprava plochy za lehárnou cca 39.000

2013 - METAL PLAST Lipník–úprava podla, vjezdu do areálu cca 67.000

2013 - Újezdec u Přerova – Stavební úpravy RD cca 736.003

2013 - Osek nad Bečvou – stavební úpravy RD cca 265.200

2013 - Sobišky- Sklad výpěstků cca 395.670

2013 - Podzámčí Dolní Újezd – oprav zdi přístřešku cca 81.900

2013 - SVJ B.Němce Přerov – Drenáž s napojením na kanalizaci cca 104.423

2013 - Město Lipník n.B., Hranická 1004 – 1006- Výměna oken  cca 470.200

2013 - Ředitelství silnic a dálnic ČR – zásypy D1  cca 104.500

2013 - Osek nad Bečvou – oprava kravína cca 80.000

*

2012 - Město Lipník nad Bečvou – stavební opravy na byt.fondu města

2012 - SŠZe Přerov, Osmek 47  – oprava omítek skleníky

2012 - RD Radslavice – venkovní kanalizace

2012 - Kostelec u Holešova- venkovní kanalizace, stavební práce

2012 - SŠZe Přerov, Osmek 47  – účelovka, sádrokartonový podhled v kabinetu

2012 - SŠZe Přerov, Osmek 47  –stavební úpravy černé kuchyně

2012 - Framagro a.s. Jičín – zateplení podhledu Přerov

2012 - ZŠ Osecká Lipník n.B. – dodávka a montáž rolet s el.pohonem

2012 - VIBOX Vizovice  - stavební práce HT Troubky

            2012 - Město Lipník – výměna oken ul. Osecká 1030

            2012 -  SŠZe Přerov, Osmek 47  – malby a nátěry

            2012 - Kostelec u Holešova  - oprava balkonu

            2012 - Ares Lipník – demolice letního kina

            2012 - Město Lipník – sanační omítka v archivu

            2012 - Město Lipník- oprava ohradní zdi

2012 - SŠZe Přerov, Osmek 47  –oprava povrchu panelové cesty

2012 - Metal Plast – betonáž otvorů v podlaze

2012 - Troubecká hospodářská a.s. – administrativní budova a schodiště

2012 - Společenství vlast.domu Zahradní 1250-51 Lipník n.B.– zastřešení vstupů

2012 - ABOS – Sobíšky – provedení základu pod opěrnou zeď

2012 - Obnova kaple sv.Filipa a Jakuba v Oldřichově náklad cca 230.000

2012 - Kostelec u Holešova- RD stavební část 1.785.000

2012 - RD Lýsky – hrubá stavba, zídka oplocení, přípojky, podkroví, topení  cca 1.440.000

2012 - KROMA INDUSTRY – zapravení oken SŠZe Přerov, Osmek 47 cca 120.000

2012 - METAL PLAST Lipník – oprava podlahy skladu chemikálií cca 141.000

2012 - Spol.vlast.domu Bratrská 38,40,42, Přerov – oprava ležaté kanalizace cca 225.000

2012 - Lékárna „U ZALTÉHO LVA“ Hranice – oprava fasády z náměstí cca 84.000

2012 - Město Lipník, Novosady 29 – oprava nebytových prostor cca 32.000

2012 - METAL PLAST Lipník – zhotovení základové patky pod jeřáb cca 78.100

2012 - MORAVIA-HOP Lipník – oprava administrativní budovy cca 64.100

2012 - Spol.vlast.domu Mánesova 958, Lipník – oprava kanalizace cca 20.800

2012 - Soc.služby Souhradní, Lipník – vým.stáv.výplní otvorů cca 451.800

2012 - Město Lipník, Novosady 29 – oprava schodů cca 74.300

2012 - Město Lipník, Trnávka – výměna oken a dveří cca 75.000

2012 - Souhradní 530, Lipník – oprava kanalizace cca 42.600

2012 - Město Lipník n.B.- Novosady 29, – oprava kanalizace cca 36.200

2012 - Město Lipník n.B., Novosady 29, – oprava omítky cca 24.400

2012 - Město Lipník n.B., Novosady 29, – oprava topení cca 24.500

2012 - Metal Plast Lipník n.B.- zhotovení projektu zateplené montážní haly 86.400

2012 - B.Němcové, Lipník n.B. – oprava soc. zázemí cca 96.700

2012 - Na Loučkách Přerov – oprava komínů cca 48.600

2012 - Povodí Moravy – Zkapacitnění toku Luběnice – 970.739

2012 - Hvězdní 45, Lipník n.B – opravy v bytě vč.podlah cca 89.200

2012 - Město Lipník n.B.,M.J.Husa 880- opravy v bytě cca 44.100

2012 - Město Lipník n.B.,Hranická 1006- oprava omítek cca 18.800

*

2011 - Lipník n.B. – Čechova 930 - výměna a dveří

2011 - Obec Veselíčko – vybudování kanalizace

2011 - Hlinsko 55 – zateplení objektu RD

2011 - ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou – Stavební úpravy tělocvičny I.stupeň cca 3.410.880,- Kč

2011 - Dálniční stavby Praha – Výměna oken Loučka + kompenzace

2011 - STRAGAG  - položení zámkové dlažby ZŚ Loučka

2011 - Lipník nad Bečvou, nám.T.G.M 17 – oprava fasády

2011 - Kostelec u Holešova – RD stavební část

2011 - Lipník nad Bečvou, Zahradní 1259- úprava bytového jádra

2011 - RD Pavlovice – zabudování nádrž na vodu, omítky, podhledy, záklop na půdě

2011 - Stavitelství Šindler – oprava čerpací stanice SŠZe Přerov

2011 - Přerov, Svépomoc – oprava fasády

2011 - Město Lipník – Výměna oken a dveří ul.P.Bezruče 1031, 1032, 1033

2011 - SŠ Ze Přerov – opravy a údržba v areálu školy

2011 - Město Lipník – nátěr věžičky radnice

2011 - Unipro Servis Brno – Rekonstrukce Kravína K 96 Veselíčko, cca 4.046.484,- Kč

2011 - Město Lipník – MŠ Zahradní – výměna vni.rozvodů vody

2011 - RD Radslavice- hrubá stavba

2011 - Metal Plast Lipník – opravy v areálu podniku

2011 - Město Lipník – Výměna 3ks dveří ul.P.Bezruče 1030

2011 - Město Lipník – Oprava balkonů ul.P.Bezruče 1031, 1032, 1033

2011 - ČMOV Přerov – Oprava prodejny s pálenicí

2011 - Náboženská obec církve ČH – opravy v bývalé synagoze

2011 - Stavitelství Šindler – oprava čerpací stanice SŠZe Přerov

2011 - ZŠ Osecká Lipník – oprava podlahy ve třídě I.stupeň 3.B.

2011 - Lipník nad Bečvou, Tyršova – oplocení RD

2011 - Hlinsko 11 – oprava komínů nad střešním pláštěm

2011 - Lipník nad Bečvou, Čechova – výměna vchodových dveří

2011 - Lipník nad Bečvou 119 – stavební práce RD

2011 - Správa voj.byt.fondu Praha  - opravy bytového fondu

2011 - Kostelec u Holešova – zateplení objektu

2011 - Troubky – zateplení podkroví RD

2011 - MV ČR Praha – Oprava části oplocení Hluboká nad Vltavou

2011 - Město Lipník – opravy a údržba bytového fondu a nemovitostí města

2011 - Framagro Přerov – obklady

2011 - Město Lipník, Husova 881 – výměna vni a vně parapetů

2011 - Precheza Přerov – zemní práce

2011 - Podzámčí zemědělská a.s.Dolní Újezd – zateplení kravína Veselíčko

2011 - SŠZe Přerov, Osmek 47  – oprava teplovodních kanálů

2011 - Povodí Moravy – Rakovec, Hrušky – oprava karyta

2011 - SVĚT OKEN Vsetín – zednické zapravení oken a dveří Husova 881

2011 - Lipník nad Bečvou, Zahradní 1261 – oprava bytového jádra

2011 - ZŠ Osecká Lipník – oprava teracové podlahy

2011 - ZŠ Osecká Lipník – výměna sklepních oken

2011 - Lipník nad Bečvou, Nádražní – hrubá stavba garáže

 

       

Nebyly nalezeny žádné záznamy.