Reference

Reference

    ŠUM & KON , Lipník nad Bečvou , s.r.o. Na Zelince 1146 , Lipník n/B 751 31   REFERENCE PROVEDENÝCH STAVEB od 2011 do 2015 Výběr některých provedených akcí :   2015 - MĚSTO Lipník n.B. – Sběrné středisko odpadů (SSO) Lipník nad Beč. cca 5.854.760,- Kč bez DPH 2015 - Troubecká hospodářská a.s. –Výměna oken v administrativní budově II etapa 227.716 ,-  Kč 2015 - SŠZe, Osmek 47, Přerov – oprava v areálu školy leden – srpen cca 520.300,- Kč 2015 - Přerov, Petřvalského 13- Oprava koupelny cca 90000,-Kč 2015 - Troubecká hospodářská a.s. –opravy v areálu leden –srpen 361.980,- Kč 2015 - Soc.služby Souhradní, Lipníkn.B.– Stavební úpravy 2.bytových jednotek cca 438.572,- Kč bez DPH 2015 - Technické služby Lipník n.B. – Oprava podlahy haly SSO  cca 372.067,- Kč 2015 - Město Lipník – oprava motivu Cimrmanovo nábřeží cca 92835,- Kč bez DPH 2015 - Lipník nad Bečvou, Svat.Čecha 814 – oprava fasády JZ strana cca 112.372 ,- Kč 2015 - Lipník nad...